D'Art Nuts & Fruits NF 17-001

D’Art Nuts & Fruits NF 17-001

420,000₫

D’Art Nuts & Fruits NF 17-001

Quy cách : Hộp gồm 64 Viên Socola Nuts & Fruits  nhiều hương vị trái cây.

Giá: 395.000đ

Dark Chocolate & Apricot
Dark Chocolate & Raisins
Dark Chocolate & Coconut
Dark Chocolate & Seasame
Dark Chocolate $ Ginger
Dark Chocolate & Almond
Dark Chocolate & Cranberry
Dark Chocolate & Cashew
Milk Chocolate & Raisins
Milk Chocolate & Almond
Milk Chocolate & Cashew
White Chocolate & Matcha
___________
Thông tin chương trinh khuyến mãi:
? Áp dụng tại Showroom Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.
? Tặng Ngay 2 Viên Socola Nuts & Fruits cho khách hàng mua sản phẩm.
? Thời Gian: 10/05 – 30/05/2017

 

D'Art Nuts & Fruits NF 17-001

D’Art Nuts & Fruits NF 17-001

D’Art Nuts & Fruits NF 17-001

Quy cách : Hộp gồm 64 Viên Socola Nuts & Fruits  nhiều hương vị trái cây.

Dark Chocolate & Apricot
Dark Chocolate & Raisins
Dark Chocolate & Coconut
Dark Chocolate & Seasame
Dark Chocolate $ Ginger
Dark Chocolate & Almond
Dark Chocolate & Cranberry
Dark Chocolate & Cashew
Milk Chocolate & Raisins
Milk Chocolate & Almond
Milk Chocolate & Cashew
White Chocolate & Matcha
___________
Thông tin chương trinh khuyến mãi:
? Áp dụng tại Showroom Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.
? Tặng Ngay 2 Viên Socola Nuts & Fruits cho khách hàng mua sản phẩm.
? Thời Gian: 10/05 – 30/05/2017

 

D'Art Nuts & Fruits NF 17-001

D’Art Nuts & Fruits NF 17-001

There are no reviews yet.

Be the first to review “D’Art Nuts & Fruits NF 17-001”

SKU: D'Art Nuts & Fruits NF 17-001 Category: